Jonsvatnet Akademi

Filosofiske publikasjoner

tilgjengelige publikasjoner:


(før 300) Nå! 200,- inkl. porto

Pris:100,- inkl.porto

Pris: 150,- inkl. porto.

Pris: 150,- inkl. porto.
1

Bestill de trykte publikasjonene

Ved å fylle ut skjemaet sendes en mail til meg

Dine opplysninger:

* obligatorisk
* * *
*
*
*
Bestilling:
Kontakt

Bene vixit qui bene latuit

Jeg tviler på at Jonsvatnet akademi eksisterer. Men jeg tenker, altså er jeg.

mail: olagu (at) ogundersen.net

For bestilling: Fyll ut skjema, eller send mail med navn og adresse. Når jeg har lest mailen, sender jeg betalingsinstrukser. Når jeg ser at betaling er innløpt, sender jeg boka.